+36 70 331 7381 idemkft@gmail.com

Egy korábbi adócsomagba rejtve találjuk meg azt az adónemet, melyet 2018. január 1-től vezetnek be, és melynek elnevezése turizmusfejlesztési hozzájárulás. Az új adónem azokat a vendéglátóhelyeket érinti, ahol az étkezőhelyi vendéglátás áfa kulcsa 18%-ról 5%-ra csökken. Nézzük a részleteket:

1. A turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya

2018. január 1-jétől 5%-os adómérték alá tartozik az étkezőhelyi vendéglátásban az étel és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a
helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom abban az esetben is, ha az adóalany az általa igénybe vett szolgáltatásnyújtást saját nevében nyújtja tovább a megrendelőjének.

Ebben az esetben ugyanakkor alapvető feltétel, hogy a szolgáltatást eredetileg nyújtó adóalanynál (amelynél szintén hozzájárulás-köteles a szolgáltatás-nyújtás) teljesüljenek a kedvezményes áfa mérték alkalmazhatóságának feltételei, valamint, hogy a szolgáltatást közvetítő adóalany ezt a szolgáltatást önálló szolgáltatásként nyújtsa tovább.

2. A turizmusfejlesztési hozzájárulás alanya

A hozzájárulás fizetésére kötelezettnek minősül minden olyan személy, vagy szervezet,
amely saját nevében hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújt [Eak tv. 261. § (2)].

3. A turizmusfejlesztési hozzájárulás alapja, mértéke 

A hozzájárulás alapja az említett hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás áfa nélküli
ellenértéke.
Az Áfa tv. 70. § (1) bekezdésének a) pontja alapján szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, kivéve magát az e törvényben szabályozott adót. A két rendelkezés összevetéséből adódóan a turizmusfejlesztési hozzájárulás összegét az áfa alapba nem kell beszámítani.

Abban az esetben, ha a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó adóalany a hozzájárulás fizetési kötelezettségére tekintettel a szolgáltatás ellenértékét a hozzájárulás összegével növelten állapítja meg, a hozzájárulás, mint az Áfa
tv. 65. §-a szerinti ellenérték része lesz az áfa alapja.

A felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj
alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet
szerinti felszolgálási díj az általános forgalmi adóbeli megítélés szempontjából a
hozzájárulás-köteles szolgáltatás ellenértékének része, így az a turizmusfejlesztési
hozzájárulás alapjába tartozik.

Nem része az általános forgalmi adó alapjának, így a turizmusfejlesztési hozzájárulás alapjába sem kell beszámítani ugyanakkor a vendég által önként adott borravalót.

A hozzájárulás mértéke, a hozzájárulás alapjára vetítve 4% [Eak tv. 261. § (4)].

4. A turizmusfejlesztési hozzájárulás megállapítása, bevallása, megfizetése

A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulást az e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adó- és vámhatósághoz önadózással teljesíti, a hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig kell megfizetnie.

Az Áfa bevallás benyújtására kötelezett adózónak a hozzájárulást az Áfa bevallásbenyújtásra előírt határnapig (havi bevallásra kötelezett esetén a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, negyedéves bevallásra kötelezett esetén a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, éves bevallásra kötelezett esetén a tárgyévet követő év február 25. napjáig) kell bevallania és megfizetnie.

Azon időszakról, amelyről a hozzájárulás fizetésére kötelezett Áfa bevallás benyújtására nem köteles (áfában alanyi mentességben részesül, vagy egyébként az eva alanya) a hozzájárulás-köteles szolgáltatás után az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontot követő év február 25. napjáig kell a bevallási és fizetési kötelezettségét teljesíteni [Eak tv. 261. § (6)].

A hozzájárulásról a bevallás a 18TFEJLH nyomtatványon nyújtható be az állami adó- és
vámhatóság részére.

A pénzforgalmat a turizmusfejlesztési hozzájárulás vonatkozásában a következő
számlaszámon kell bonyolítani:

HU13100320000107912200000000
NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla (Adónem kód: 310)

forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

Ez is érdekelhet:

2018 évi adótörvény változások

2018 évi TB változások

2018 évi számlázást érintő változások

Share This